İSG ÖLÇÜMLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Hijyeni) Ölçümleri | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu

İş Hijyeni – İş Sağlığı Ölçümleri, çalışanların sağlığını kısa süreli veya uzun süreli etkileyen veya etkileyebilecek her türlü biyolojik, fiziksel ve kimyasal etmenlerin niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Asem Çevre İş Hijyeni Laboratuvarı olarak sahip olduğumuz yetkiler bazında sayısız saha tecrübesi ile tespitini gerçekleştirerek yapmış olduğumuz ölçüm ve analizler doğrultusunda hazırladığımız iş hijyeni ölçüm raporlarıyla, çalışanlarınızın risklerini eksiksiz ve güvenilir şekilde raporlayarak firmanızın risklerini minimize etmenizi sağlıyoruz.

İş Hijyeni alanında öncü konumunu bu alandaki ilk geniş kapsamlı akredite laboratuvar olmasına borçlu olan Asem Çevre İş Hijyeni Laboratuvarı her geçen yıl müşteri talepleri, ulusal ve uluslararası gelişmeler ekseninde kapsamını genişletmeye devam etmektedir.

İç Ortam ve Hava Kalitesi Ölçümleri

 • ASMTD 4490-96 ile Gaz Ölçümleri
  Klordioksit (CIO2) Ölçümü,
  Ozon (O3) Ölçümü,
  Formaldehit (CH2O) Ölçümü,
  Karbonmonoksit (CO) Ölçümü,
  Karbondioksit (CO2) Ölçümü,
  Oksijen (O2) Ölçümü,
  Hidrojen Sülfür (H2S) Ölçümü,
  Metan (CH4, %LEL) Ölçümü,
  Kükürtdioksit (SO2) Ölçümü,
  Nitrojen (NOx) Ölçümü

İş Hijyeni Laboratuvarı Ölçüm ve Analiz Parametreleri

 • Ortam Nem Ölçümü
 • Toz Ölçümü
  Toplam Toz
  Solunabilir Toz
 • Alkali Tozların Ölçümü
  Sodyum Hidroksit(NaOH)
  Lityum Hidroksit(LiOH)
  Potasyum Hidroksit(KOH)
 • Lastik Buharı ve Tozu Ölçümü
 • Aerosol (Süspansiyon Madde) Ölçümü
 • Toz Ölçümü (PM1, PM2.5,PM5, PM10)
 • Metal İşleme Sıvısında Toz ve Aerosol Ölçümü
 • Krom +6 (Cr+6) Ölçümü
 • Arsenik trioksit (As2O3) Ölçümü
 • Ağır Metal Ölçümü (Alt parametreler:
 • Serbest Silis (SiO2) Ölçümü
  Silika(Kristal Yapıda)
  Kuvars Silika (Toplam)
  Kuvars Silika (Solunabilir)
 • Hidrazin Ölçümü
 • Amonyak Ölçümü
 • Formaldehit Ölçümü
 • Karbon Siyahı Ölçümü
 • Mineral Yağ Buharları Ölçümü
 • Hidrojen Siyanür (HCN) Ölçümü
 • Kükürtdioksit (SO2) Tayini
 • Bromür (Br2) ve Klorür (Cl2) Ölçümü
 • Hidrojen Sülfür (H2S) Ölçümü
 • Hidrojen Florür  (HF) Ölçümü
 • Hidroklorik Asit (HCl) Ölçümü
 • Hidrobromik Asit (HBr) Ölçümü
 • Nitrik Asit (HNO₃) Ölçümü
 • Fosforik Asit (H₃PO₄) Ölçümü
 • Sülfürik Asit (H₂SO₄) Ölçümü
 • Klordioksit (ClO2) Ölçümü
 • Ozon (O3) Ölçümü
 • Hidrojenperoksit (H2O2) Ölçümü
 • Alüminyum oksit (Al2O3) Ölçümü
 • Kalsiyum Karbonat (CaCO3) Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Ölçümü (Alt parametreler
 • Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının (İnorganik Bileşikler) Ölçüm ( Alt parametreler:
 • Gürültü Ölçümü
 • Kulak İçi Gürültü Ölçümü
 • Makine Gürültüsü Ölçümü
 • Titreşim Ölçümü
  Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti
  El-Kol Titreşim Maruziyeti
 • Termal Konfor Ölçümü
  Isı baskısı(WBGT)
  Termal Değerlendirme Ortalaması(PMV)
  Termal Memnuniyetsizlik Yüzdesi(PPD)
  Soğuk Baskısı(IREQ İndexi)
 • Ortam Sıcaklık- Hava Akım Hızı- Nem Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan Ölçümü
 • Metaloksit Ölçümü
  Magnezyum Oksit (MgO)
  Kalsiyum Oksit (CaO)
  Titanyum Dioksit (TiO2)
 • Fosfin Ölçümü
 • Asfalt Dumanı Ölçümü
 • Asetik Anhidrit Ölçümü
 • Azotoksit (NO) ve Azotdioksit (NO2) Ölçümü
 • Asbest Ölçümü
 • Ölçümlerin Haritalanması ve Raporlanması