Su Ve Atıksu Ölçüm Analizleri

Atık su analizleri, suyun bulunduğu, kullanıldığı veya uzaklaştırıldığı her alanda canlılara ve çevreye zarar vermemesi amacıyla gerçekleştirilen anlık veya periyotlu analiz çalışmalarıdır. Analizler Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği’ nin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesislerde, bakanlığın yayımladığı ilgili mevzuatlar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Atık Su numune alma periyotları Su Kirliliği Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’ nde belirtilen periyotlarda alınmakta olup, deşarj debilerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Numune alımını ve analizleri gerçekleştirecek laboratuvarların, TÜRKAK’ tan Akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi ve bakanlık tarafından verilen eğitimlere katılarak sertifikalı personel bulundurması gerekmektedir.

Laboratuvarımız, TÜRKAK Akredite ve Çevre Bakanlığından yetkili olarak atıksu analizleri gerçekleştirmektedir.

Çevre Ölçüm ve Analizleri (Atık Su Analizleri) | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu

 • Sıcaklık Tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Tuzluluk Tayini
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Debi Ölçümü
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Ağır Metal Tayini
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Çökebilir Katı Madde Tayini
 • Toplam Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
 • Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
 • Alkalinite Tayini
 • Florür Tayini
 • Klorür Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Renk Tayini
 • Nitrat Tayini
 • Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
 • Toplam Siyanür Tayini
 • Serbest Siyanür Tayini
 • Krom (VI) Tayini
 • Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Serbest Klor/Toplam Klor/Bakiye Klor Tayini
 • Fenol Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Toplam Fosfor Tayini
 • Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
 • Hidrazin Tayini
 • Hidrokarbonlar Tayini
 • Sertlik Tayini
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
 • Bor (B) Tayini
 • Yüzer Madde
 • Klorofil-a Tayini
 • Sodyum Adsorpsiyon Oranı(SAR)
 • m Alkalinite – p Alkalinite Tayini
 • Kalsiyum (Ca) ve Kalsiyum Sertliği Tayini
 • Magnezyum (Mg) ve Magnezyum Sertliği Tayini
 • Işık Geçirgenliği/Seki Diski Derinliği Tayini
 • Bromür, Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu, Ortofosfat, Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayini
 • Permanganat İndeksi Tayini
 • Karbondioksit ve Formları Cinsinden Alkalinite ve Karbondioksit (CO2) Tayini
 • Aktif Klor, Sodyum Hipoklorit, Sodyum Hidroksit ve Sodyum Karbonat Tayini
 • Bromat,Klorat,Klorit Tayini
 • PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini